Skip to main content

Veľvyslanci troch štátov – Slovenskej republiky, statu Kuvajt a Bahrajn sa dňa 15. septembra 2021 na spoločnej pracovnej večeri Obchodnej komory pre staty GCC a pána poslanca Petra Bendla -predsedu medziparlamentnej skupiny přátel Bahrajnu stretli za účelom prediskutovania možností vzájomných obchodno-ekonomických vzťahov a spolupráce medzi štátmi bývalého Československa a štátmi GCC.

Ako povedal veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe pan Rastislav Kačer – súčasná vzájomná obchodná výmena nezodpovedá ekonomickým možnostiam zúčastnených štátov a máme stále veľký priestor to zlepšiť.