Cíl Obchodní komory pro státy GCC z.s.

Komora si stanovuje za cíl činnosti podporu rozvoje vzájemných vztahů a obchodní výměny mezi Českou Republikou, Slovenskou Republikou a státy GCC, jakož i technickou a ekonomickou spolupráci mezi podnikateli zainteresovaných zemí a poskytování informací a asistence všem, kteří  o ně projeví zájem jako jejich společník. Komora se věnuje propagační činnosti, pomocí které podává užitečné ekonomické informace, aby napomohla k rozšíření spolupráce mezi obchodními společnostmi a přispěla k rozvoji obchodní příležitostí.

Předmětem činnosti Komory je především:

  • vzdělávání, výchova a rozvoj tělesné kultury,
  • výzkum, vývoj, vědecko-technické služby a informační služby,
  • spolupráce na bázi dohod s podnikatelskými subjekty,
  • organizování seminářů, vzdělávacích kurzů a konferencí,
  • rekreační, kulturní a sportovní činnost,
  • spolupráce s jinými sdruženími nebo organizacemi mimo území České republiky,
  • iniciování a koordinování příprav a realizace strategie trvale udržitelného rozvoje České republiky,
  • zabezpečení koordinace, programování a implementování rozvojových programů v České republice,
  • koordinování aktivit se subjekty podílejícími se na zabezpečovaní hospodářské a sociální politiky na úrovni místní, regionální, české i mezinárodní,
  • koordinování příprav a realizace projektu včetně získávání a využívání domácích a zahraničních finančních zdrojů za účelem regionálního rozvoje a celostátního rozvoje.

Zajímavosti

z dění v OKGCC.

OKGCC

Diplomaticky večer Spojených arabských emirátov

Pod záštitou predsedu poslaneckej snemovne parlamentu CR pána Radka Vondraca a pod záštitou ambasády Spojených…
OKGCC

Pracovná večera veľvyslancov troch štátov

Veľvyslanci troch štátov - Slovenskej republiky, statu Kuvajt a Bahrajn sa dňa 15. septembra 2021…
OKGCC

Vzťahy Česká republika a Kuvajt

Dňa 30.júna 2022 sa na pôde veľvyslanectva Kuvajtu v Prahe uskutočnilo  pracovné stretnutie  zástupcov obchodnej…